Yoshi's Woolly World

Amiibo Yarn Yoshi Green
Amiibo Yarn Yoshi Light Blue
Amiibo Yarn Yoshi Pink
Green Mega Yarn Yoshi amiibo